Σπουδαστήριο σκέψη

Το σπουδαστήριο Σκέψη δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις  των μαθητών με τους πιο υψηλούς στόχους.

Μέσω της πολυετούς  διδακτικής εμπειρίας στις  ανθρωπιστικές επιστήμες και της απόλυτης εξειδίκευσης στο μάθημα της έκθεσης, προσφέρεται μία ολοκληρωμένη και μεθοδική εκπαίδευση στους μαθητές από τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου με απώτερο στόχο την επιτυχία τους στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Η φιλοσοφία μας

Το μόνο ουσιαστικό σε έναν άνθρωπο και ειδικά σε ένα μαθητή είναι η συνειδητοποίηση της εσωτερικής του αξίας, η οποία μετριέται σε μονάδες υπέρβασης των αδυναμιών  του και εξαργυρώνεται  σε εσωτερική γαλήνη και υψηλή αυτοπεποίθηση, στοιχεία απαραίτητα για την κατάκτηση της επιτυχίας όχι μόνο στις Πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και στις διαρκείς εξετάσεις της ζωής.

Στόχος μας

  • Οι υψηλές επιδόσεις στις εξετάσεις
  • Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία

Το σπουδαστήριο ανθρωπιστικών μαθημάτων σκέψη εφαρμόζει εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας για τους μαθητές, πάντα σε συσχέτιση με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους στόχους τους. Για το λόγο αυτό, αποτελεσματική κρίνεται η συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων (αποκλειστικά 3-4 ατόμων), ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έτσι, η προώθηση και η εμπέδωση της ύλης, η τεκμηριωμένη απάντηση στις απορίες των μαθητών και τα ενισχυτικά μαθήματα εκτός του καθορισμένου προγράμματος, αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας για την πολυπόθητη είσοδο στο Πανεπιστήμιο.

Τι προσφέρουμε

Το σπουδαστήριο σκέψη

Ως απόλυτα εξειδικευμένο φροντιστήριο στο μάθημα της έκθεσης – που σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα συνεξετάζεται με το μάθημα της λογοτεχνίας – προσφέρει μία μεθοδική και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους μαθητές ΟΛΩΝ των επιστημονικών πεδίων.

Πρόγραμμα Σπουδών

Δημοτικό

Σχολική μελέτη και προετοιμασία για τους μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού. Παράλληλα, υλοποιείται διετές πρόγραμμα προετοιμασίας για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά, που επιθυμούν να εισαχθούν στα Πρότυπα Γυμνάσια ή σε κάποια Ιδιωτικά σχολεία.

Γυμνάσιο

Σχολική μελέτη και εξειδικευμένη βοήθεια και υποστήριξη σε επιμέρους μαθήματα, όπως νεοελληνική γλώσσα, νεοελληνική λογοτεχνία, ιστορία, μαθηματικά, φυσική.

Λύκειο

Οργάνωση της μελέτης και προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τριμελή και ομοιογενή τμήματα, φροντιστηριακά εγχειρίδια βασισμένα στην εξεταστέα ύλη και τακτικά διαγωνίσματα προσαρμοσμένα στο μοντέλο των πανελληνίων εξετάσεων.

ΕΠΑΛ

Υποστήριξη και προετοιμασία μαθητών που φοιτούν σε ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια με φροντιστηριακά βιβλία και συχνά διαγωνίσματα προσομοίωσης συνθηκών πανελλαδικών εξετάσεων.

Ενημέρωση γονέων

Το σπουδαστήριό μας φροντίζει να ενημερώνει τακτικά τους γονείς των μαθητών μας.

Η ενημέρωση των γονέων παραγματοποιείται τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά και με δια ζώσης συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων 3 φορές το χρόνο.