Πρόγραμμα σπουδών

Λυκείου

Γενικό Λύκειο & ΕΠΑΛ

Οργάνωση της μελέτης και προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τριμελή και ομοιογενή τμήματα, φροντιστηριακά εγχειρίδια βασισμένα στην εξεταστέα ύλη και τακτικά διαγωνίσματα προσαρμοσμένα στο μοντέλο των πανελληνίων εξετάσεων.

Υποστήριξη και προετοιμασία μαθητών που φοιτούν σε ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια με φροντιστηριακά βιβλία και συχνά διαγωνίσματα προσομοίωσης συνθηκών πανελλαδικών εξετάσεων.

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα /Λογοτεχνία 2 + 1
Αρχαία Ελληνικά 3
Άλγεβρα /Γεωμετρία 4
Φυσική 2
Σύνολο ωρών : 12 ώρες την εβδομάδα / 9 ώρες την εβδομάδα

Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικές Σπουδές
Νεοελληνική Γλώσσα /Λογοτεχνία 2 + 1
Αρχαία Ελληνικά 5 (3+ 2)
Ιστορία 1+ 1
Κοινωνιολογία 1+ 1
Σύνολο ωρών : 10 ώρες την εβδομάδα / 12 ώρες την εβδομάδα

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ανθρωπιστικές Σπουδές
Νεοελληνική Γλώσσα /Λογοτεχνία 2 + 1
Αρχαία Ελληνικά 5 (3+ 2)
Ιστορία 2 + 1
Κοινωνιολογία 2 + 1
Σύνολο ωρών : 14 ώρες την εβδομάδα