Πρόγραμμα σπουδών

Δημοτικού

Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού

Σχολική μελέτη και προετοιμασία για τους μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού. Παράλληλα, υλοποιείται διετές πρόγραμμα προετοιμασίας για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού στη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά, που επιθυμούν να εισαχθούν στα Πρότυπα Γυμνάσια ή σε κάποια Ιδιωτικά σχολεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Νεοελληνική Γλώσσα /Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά 2
Σύνολο ωρών : 4 ώρες την εβδομάδα