Πρόγραμμα σπουδών

Γυμνασίου

Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου

Σχολική μελέτη και εξειδικευμένη βοήθεια και υποστήριξη σε επιμέρους μαθήματα , όπως νεοελληνική γλώσσα, νεοελληνική λογοτεχνία, ιστορία, μαθηματικά , φυσική .

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα /Λογοτεχνία 2 + 1
Μαθηματικά 2
Φυσική 2
Σύνολο ωρών : 7 ώρες την εβδομάδα

Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα /Λογοτεχνία 2 + 1
Μαθηματικά 2
Φυσική 2
Σύνολο ωρών : 7 ώρες την εβδομάδα

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα /Λογοτεχνία 2 + 1
Μαθηματικά 2
Φυσική 2
Σύνολο ωρών : 7 ώρες την εβδομάδα