Διδασκαλία

Το σπουδαστήριο σκέψη δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των εξετάσεων και να υλοποιήσει τους υψηλούς στόχους των μαθητών.

Το σπουδαστήριο ανθρωπιστικών μαθημάτων σκέψη εφαρμόζει εξατομικευμένες μεθόδους διδασκαλίας για τους μαθητές, πάντα σε συσχέτιση με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους στόχους τους. Για το λόγο αυτό, αποτελεσματική κρίνεται η συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων (αποκλειστικά 3-4 ατόμων), ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έτσι, η προώθηση και η εμπέδωση της ύλης, η τεκμηριωμένη απάντηση στις απορίες των μαθητών και τα ενισχυτικά μαθήματα εκτός του καθορισμένου προγράμματος, αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας για την πολυπόθητη είσοδο στο Πανεπιστήμιο.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

• Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας
• Συστηματική επαφή και ενημέρωση γονέων

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

• ‘Εμπειρο, καταρτισμένο και εξειδικευμένο δυναμικό καθηγητών στο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών

ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

• Επικαιροποιημένα πακέτα βιβλίων σημειώσεων βάσει του νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών και εξετάσεων
• Ορισμένος κύκλος διαγωνισμάτων
• Εξετάσεις προσομοίωσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

• Ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα (3-4 μαθητές)
• Υποστήρηξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
• Ιδιαίτερα μαθήματα